Privacyverklaring W&W Audio

UW PRIVACY

https://www.wenwaudio.nl wordt beheerd door W&W Audio zelf.

De website maakt GEEN gebruik van cookies en legt dus ook geen gegevens vast in internet webdatabases.

De gegevens die worden opgeslagen (in een veilige back office) zijn de gegevens die worden ingevoerd op het bestelformulier uitsluitend bij het plaatsen van een bestelling.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens serieus. We zullen persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG).